wz

Duchovní život


ichtys.gif
Zdravím všechny, kteří hledají pravdu a snaží se plnit vůli našeho Stvořitele!!
Nová verze stránek!

Odkazy na duchovní stránky

Bible na internetu

Pravé zlato

Duchovní programyLukáš 9:23-25

Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.

Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.

Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?

Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.